Hotel PORTOFINO

62-500 Konin
Pątnów
ul. Ślesińska 42


tel. 661 938 035

   recepcja@hotelportofino.pl. 

Witold Łakomski

              Manager Hotelu

tel. 506 715 099

  w.lakomski@hotelportofino.pl.

              Manager Hotelu 

Regulamin Ośrodka